Nyckelinkast

Våra hyrbilar kan återlämnas dygnet runt. När kontoret är stängt används vårt nyckelinkast.
Nyckelinkastet hittar ni till vänster på byggnaden, där gallersläpen står parkerade.

Om grinden till fordonen är stängd, parkeras fordonen på lämplig plats utanför grindarna.

Deposafe1